Odstąpienie od umowy

W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z obowiązujących w danym momencie przepisów dotyczących zawierania umów na odległość́*.


Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy nas o tym poinformować w oświadczeniu przesłanym w formie pisemnej na adres e-mail info@ftmgroup.pl lub listownie na adres: FTM GROUP, ul> Warszawska 229B, 05-092 Łomianki. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajdą Państwo poniżej. Po zgłoszeniu Sprzedającemu chęci zwrotu towaru należy odesłać towar na adres:
FTM GROUP, ul. Polna 7, 05-152 Czosnów w stanie nie gorszym niż w chwili jego otrzymania.


Za pogorszenie stanu towaru, które miało miejsce na skutek jego użytkowania w okresie jego testowania, Sprzedający może domagać się rekompensaty od Kupującego.
Odesłanie towaru musi nastąpić w czasie nie dłuższym niż 14 dni od momentu zgłoszenia chęci odstąpienia od umowy.
Sprzedający w ciągu 14 dni od momentu otrzymania zwrotu towaru dokona zwrotu pieniędzy na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy.

Koszty odesłania towaru w całości ponosi Kupujący.

* - Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz. 827)

 

Pobierz przykładowy formularz oświadczenia od odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przykładowy formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy:


.............................................
miejscowość, data
.............................................
imię i nazwisko Konsumenta
.............................................
..............................................
adres
............................................

telefon

FTM Group s.c.
S.S. Piworowicz
ul. Warszawska 229B
05-092 Łomianki

  

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) 
odstępuję od umowy sprzedaży następującej/-cych rzeczy ............................................................................ 
.............................................................................. zawartej dnia ............................ .
Proszę o zwrot kwoty .............. zł na konto nr ............................................................. .
Jednocześnie informuję, iż zakupiony towar zostanie zwrócony na warunkach określonych w umowie w ciągu 14 dni*.

..........................................
(podpis konsumenta)

 

*  należy załączyć kopię dowodu zakupu

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl